Obchodní podmínky

Prodávající:

e-shop: www.super-hracky.cz
Veronika Prchalová
Nepilova 1932, 266 01 Beroun
IČ: 04718569
DIČ: CZ8956172720

Email: info@super-hracky.cz
Na emaily odpovídáme co nejdříve, zpravidla do 12 hodin, nejdéle však do 24 hodin.

Tel.: +420 607 570 686 (pokud Vám nezvedneme telefon, balíme zásilky a budeme Vás zpětně kontaktovat co nejdříve, děkujeme za pochopení)

Adresa pro zasílání reklamací:

SUPER-HRACKY.CZ
Nepilova 1932, 266 01 Beroun

Jsme pouze e-shop, nemáme kamennou prodejnu.


č. účtu pro bezhotovostní CZK platby:   2201095543 / 2010 (Fio banka, a.s.)

 

variabilní symbol: číslo objednávky


č. účtu pro bezhotovostní EUR platby:   2301234547 / 2010 (Fio banka, a.s.)

IBAN: CZ4020100000002301234547

BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

variabilní symbol nebo poznámka: číslo objednávky


 

Všeobecné obchodní podmínky platné od 1. 1. 2017

Pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.super-hracky.cz

 • Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.super-hracky.cz . Provozovatelem internetového obchodu je Veronika Prchalová, IČ:  04718569  se sídlem Nepilova 1932, Beroun, 26601, v evidenci živnostenského úřadu v Berouně. Tyto obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb. v platném znění) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb. v platném znění). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, (č. 513/1991 Sb. v platném znění), vše ve znění pozdějších právních předpisů.
 • Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 • Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. 
 • Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 • Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv a bez předchozího upozornění změnit ceny a typy nabízených produktů. Společnost neručí za technické specifikace a popisy zboží, které jsou většinou přebírány od dodavatelů, nebo přímo výrobců a mohou obsahovat drobné technické odchylky.

 

Povinosti kupujícího

 • Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
 • Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.
 • Veškeré podané objednávky jsou závazné.
 • Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem požadovaných údajů a náležitostí.
 • Vlas­tnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny a jeho převzetím.
 • Vyplně­ním registračního formuláře, či závazné objednávky, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

 

Objednávka zboží

 • Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. 

 

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží 
 3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
 • Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku “. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.
 • Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.
 • Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
 • Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 • Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost patnáct dnů.
 • Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
 • V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.
 • Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.
 • Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

Skladové zásoby a doba dodání

 • Dodací lhůta začíná běžet ode dne e-mailového potvrzení o připravenosti zboží. V případě, že zboží je skladem, ve většině případů expedujeme zboží do druhé dne, nejpozději do 4 pracovních dnů ode dne připsání peněz na účet.  V období říjen až prosinec se může maximální lhůta pro doručení objednaného zboží prodloužit až na 4-5 pracovních dní. Vždy Vás po obdržení objednávky informujeme o přibližném datu odeslání. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno okolnostmi nezaviněnými prodávajícím.
 • K zakoupenému zboží je vždy přiložen daňový doklad. Pokud je objednané zboží nedostupné nebo by jeho dodání trvalo déle než jeden týden, upozorníme na to e-mailem nebo telefonicky. Zásilku můžeme po dohodě expedovat i částečně a zbylé položky odeslat dodatečně. Osobní odběr zboží na adrese firmy je možný pouze po předchozí dohodě s prodávajícím.

 

Cena zboží a platební podmínky

 • Kupující si ve vlastním zájmu zkontroluje zboží bezprostředně při jeho převzetí.
 • Veškeré zboží je ze strany prodávajícího pojištěno proti škodám nastalým v průběhu přepravy. V případě, že kupující zjistí poškození zboží bezprostředně při předání v místě dodání, je o tom povinen vyhotovit záznam za přítomnosti dopravce (případné mechanické poškození obalu výrobku v průběhu dopravy může být spojeno i s poškozením výrobku jako takového). Na základě takto vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavření škodní události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek.
 • Podepsání přepravního listu kupujícím je bráno jako souhlas s převzetím zboží a zároveň i potvrzením, že zboží bylo předáno nepoškozené vinou dopravy.
 • Na pozdější reklamce způsobené vinou dopravy již nelze brát zřetel a budou zamítnuty. Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit. V případě používání výrobku v rozporu s návodem nenese prodávající odpovědnost za škody vzniklé nesprávným použitím.
 • Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním. Záruku je možné uplatnit osobně v sídle prodávajícího nebo postupujte dle návodu v oddíle Postup reklamace

 

Způsob platby

Formu úhrady si kupující zvolí při potvrzení objednávky. Nabízíme standardní dobírku, platbu předem převodem na účet, online platbu kartou nebo hotovostní platbu při osobním odběru. 

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • v hotovosti na adrese SUPER-HRACKY.CZ, Nepilova 1932, 266 01 Beroun
 • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce (při objednávkách v hodnotě nad 200,- Kč)
 • on-line platební kartou
 • bezhotovostně bankovním převodem na účet prodávajícího č. 2201095543/2010, IBAN CZ7720100000002201095543, BIC/SWIFT FIOBCZPPXXX vedený u společnosti Fio banka, a.s. pro CZK platby a č. 2301234547/2010, IBAN CZ4020100000002301234547, BIC/SWIFT FIOBCZPPXXX vedený u společnosti Fio banka, a.s. pro EUR platby (dále jen „účet prodávajícího“)

 

Dopravné a doběrečné u zásilek přepravovaných společností:

Dopravné (u objednávek do 1.999,- Kč, při objednávkách nad 2.000,- poskytujeme dopravu ZDARMA):

 • kurýr INTIME Česká republika 89,- Kč, Slovensko 7 EUR
 • BALÍK NA POŠTU (Česká pošta) 99,- Kč
 • ZÁSILKOVNA Česká republika 55,- Kč, Slovensko 3,9 EUR (nadrozměrné zásilky 109,- Kč / 5,9 EUR)

   

  Doběrečné Česká republika: 39,- Kč (platba dobírkou možná od minimální částky objednávky 200,- Kč). Pro zásilkny na Slovensko možnost dobírky neposkytujme.

 • Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 • Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
 • V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná od uzavření kupní smlouvy.
 • V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 • Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
 • Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
 • Prodávající si vyhrazuje právo stornovat objednávku od zákazníka, který v minulosti nepřevzal zboží na dobírku, resp. navrhnout kupujícímu úhradu objednávky předem (platbou online nebo bankovním převodem). Pokud kupující nebude souhlasit, prodávající tuto objednávku stornuje.
 • Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 

Reklamační řád

 • Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. Veškeré reklamace jsou vyřizovány v souladu s platnými zákony a právními předpisy České republiky.
 • Pokud zákazník vysloveně nepožádá o vrácení uhrazené ceny jsou veškeré reklamace řešeny výměnou za bezvadné zboží, popřípadě opravou vadného zboží. Při reklamování zboží prosím vyplňte reklamační protokol a zašlete ho společně s reklamovaným zbožím na adresu:

 

SUPER-HRACKY.CZ

Nepilova 1932

266 01 Beroun

 • Zboží zašle kupující na vlastní náklady. Reklamované zboží kupující zašle DOPORUČENĚ. Zboží zaslané na dobírku nebude převzato.
 • Záruka se nevztahuje zejména na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, na vady vzniklé neodbornou manipulací nebo uskladněním. Dále se záruka nevztahuje na vady vzniklé užíváním výrobku v rozporu s návodem k obsluze, zanedbanou údržbou nebo užíváním výrobku k jinému účelu, než ke kterému je určen. 
  Záruka poskytovaná při prodeji zboží činí 24 měsíců ode dne nákupu zboží a řídí se příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
 • Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit bez zbytečného odkladu , nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží. Zjištěné vady k reklamaci oznamte e-mailem info@super-hracky.cz naskenujte případně pošlete na adresu firmy doklad o zakoupení. 
  Pro rychlejší vyřízení uveďte druh zboží; důvod reklamace, číslo objednávky.
 • Jakákoliv reklamace je pro kupujícího vždy nepříjemná. Internetový obchod www.super-hracky.cz si je toho plně vědom a v zájmu spokojenosti stávajících i budoucích zákazníků přijímá vždy taková řešení, která maximálně zjednodušují a urychlují vyřízení reklamace.

 

Právo na odstoupení od smlouvy

 • Kupující má právo odstoupit od smlouvy kdykoliv před expedicí přijaté objednávky a to bez jakéhokoliv postihu. Kupující může toto oznámit prodávajícímu společně s číslem objednávky mailem na adresu info@super-hracky.cz nebo telefonicky na +420 607 570 686.
 • Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 NOZ právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží.
 • Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v přechozím odstavci, a kupující v něm uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a případně čísla účtu pro vrácení peněz.
 • Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím: Odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem do 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na adresu sídla nebo provozovny prodávajícího SUPER-HRACKY.CZ, Nepilova 1932, 266 01 Beroun či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@super-hracky.cz.
 • V případě, že kupující dle přechozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupující zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí.
 • Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí kupující poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží částečně poškozeno, může prodávající uplatnit na kupujícím právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu a vrátí tak spotřebiteli takto sníženou kupní cenu.
 • V souladu s ustanovením § 1833 NOZ na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst snížení hodnoty vráceného zboží.
 • Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 • Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

Odpovědnost za vady zboží a záruka


Na položky, na které se vztahuje Zák.č.22/1997 Sb., bylo vydáno, prohlášení o shodě, příp. ujištění o vydání prohlášení o shodě.

 • Pokud není uvedeno jinak, je na zboží poskytována záruka 24 měsíců. Záruka 24 měsíců se nevztahuje na výrobky, jejichž životnost je kratší, než vlastní záruka. V tomto případě je záruka poskytována pouze na skryté vady výrobku. Zboží je možné vrátit do 14-ti dnů bez udání důvodu, za předpokladu že je nepoškozené a v původním obalu.

 

Ochrana osobních údajů

 • Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště,adresa elektronické pošty, telefonní číslo a (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 • Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
 • Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
 • Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
 • Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 • Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 • V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
 1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
 2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

 

Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

 • Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
 • Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

Závěrečná ustanovení

V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Kupující může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 • Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. 
 • Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

 

Kontaktní údaje prodávajícího:

info@super-hracky.cz

+420 607 570 686

 

Adresa pro doručování: 

SUPER-HRACKY.CZ, Nepilova 1932, 266 01 Beroun

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.7.2017

 

V případě jakýchkoli dotazů k našim obchodním podmínkám nás kontaktujte na emailu info@super-hracky.cz

 

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.